Rådgivare - Coach - Föreläsare  - Skribent - Författare - Interimschef

Kenth Åkerman
inspirerar och lyfter medarbetare och utvecklar chefer till ledare. Kenth har mångårigt förflutet som föreläsare, mental coach och ledare.
Han ger deltagarna perspektiv och vilja att förändra. Hans föredrag har ofta högt tempo blandat med reflektion, är praktiska och väcker till eftertanke. Garanterat inspiration för den stora gruppen under en timma vid den stora konferensen eller utveckling och stöd i ledningsgrupp eller vid en medarbetardagar upp till en halvdag.
Teman: Leda med tillit. Coachningens ABC. Lyfta andra och varandra. Presentera med pondus och karisma. 
Med stor förståelse använder han många aktuella och vardagliga exempel, med hög igenkänning, från det offentliga och sitt eget chefskap. Anlitas som föreläsare vid chefsforum och medarbetardagar, både för offentlig sektor och i det privata näringslivet. Med stor närvaro, inspiration, energi och bred erfarenhet.
Med 30 års erfarenhet får du; idéer, nya perspektiv och "best practise". Certifierad NLP Tränare och mental coach, ekonom och under över 15 år auktoriserad att göra DISC-analyser (beteende och motivation). Som processledare använder han en coachande stil som gör det svårt att stå emot viljan att förändra och förändras! Devisen är: do CHANGE concrete. 
Senast har han under 3.5 år varit tillbaks i en chefsroll, som kommunikationschef i snabbväxande Ale kommun med 31 000 invånare, 2500 anställda, 2,7 miljarder i omslutning, och där medlem av högsta ledningen. 

Med stort hjärta, energi, tro på människan och hennes förmåga och en coachande stil lyfter Kenth deltagarna till nästa nivå.Att ändra går fort, skapa en vana tar dig. Låt dig inspireras! 


Kontakta Kenth Åkerman!
Att lyfta andra: Om ledarskap, medarbetarskap och arbetsglädje. Hur du motiverar, coachar och lyfter andra. #arbetsglädje #coachning #ledarskap #motivation #meraflyt #kultur #värderingar
Att möta andra: Om att möta sig själv och bemöta andra. Hur du skapar en vinnande kultur, rätt attityd och professionellt bemötande. #detgoda mötet #service #professionelltbemötande #kultur #förändring #arbetsglädje


Äventyr

"Jag är ängslig"

2022-03-15

Otrygghet ger ängslighet. Ängslighet resulterar i dåligt jobb. Dåligt jobb får ringa återkoppling för man är ängslig. Ingen återkoppling kan uppfattas som allt är bra. Allt ÄR INTE BRA!

Äventyr

Kulturbygget - var befinner sig er kultur?

2018-04-15

Från lydnad till självstyrning. Var befinner sig kulturen i den verksamhet där du jobbar?

Att sätta ett negativt mål är som att gå och handla med en lista på saker som du inte vill köpa.

-Joseph O´Connor & Andrea Lages


Besök min Facebooksida och läs mer om nyheter, seminarier och presentationer.

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022