Rådgivare - Coach - Föreläsare  - Skribent - Författare - Interimschef

Kenth Åkerman
inspirerar och lyfter medarbetare och utvecklar chefer till ledare. Kenth har mångårigt förflutet som föreläsare, mental coach och ledare.
Han ger deltagarna perspektiv och vilja att förändra. Hans föredrag har ofta högt tempo blandat med reflektion, är praktiska och väcker till eftertanke. Garanterat inspiration för den stora gruppen under en timma vid den stora konferensen eller utveckling och stöd i ledningsgrupp eller vid en medarbetardagar upp till en halvdag.
Teman: Leda med tillit. Coachningens ABC. Lyfta andra och varandra. Presentera med pondus och karisma. 
Med stor förståelse använder han många aktuella och vardagliga exempel, med hög igenkänning, från det offentliga och sitt eget chefskap. Anlitas som föreläsare vid chefsforum och medarbetardagar, både för offentlig sektor och i det privata näringslivet. Med stor närvaro, inspiration, energi och bred erfarenhet.
Med 30 års erfarenhet får du; idéer, nya perspektiv och "best practise". Certifierad NLP Tränare och mental coach, ekonom och under över 15 år auktoriserad att göra DISC-analyser (beteende och motivation). Som processledare använder han en coachande stil som gör det svårt att stå emot viljan att förändra och förändras! Devisen är: do CHANGE concrete. 
Senast har han under 3.5 år varit tillbaks i en chefsroll, som kommunikationschef i snabbväxande Ale kommun med 31 000 invånare, 2500 anställda, 2,7 miljarder i omslutning, och där medlem av högsta ledningen. 

Med stort hjärta, energi, tro på människan och hennes förmåga och en coachande stil lyfter Kenth deltagarna till nästa nivå.Att ändra går fort, skapa en vana tar dig. Låt dig inspireras! 


Kontakta Kenth Åkerman!
Att lyfta andra: Om ledarskap, medarbetarskap och arbetsglädje. Hur du motiverar, coachar och lyfter andra. #arbetsglädje #coachning #ledarskap #motivation #meraflyt #kultur #värderingar
Att möta andra: Om att möta sig själv och bemöta andra. Hur du skapar en vinnande kultur, rätt attityd och professionellt bemötande. #detgoda mötet #service #professionelltbemötande #kultur #förändring #arbetsglädje


Äventyr

Svara på enkät om tystnadskultur

2022-10-27

Tystnadskultur är ett ämne vi sällan talar om. Det blir tyst. Det är lite skamset. Det kan ju vara mig det är fel på? Samtidigt har det inverkan på mycket av det som inte fungerar i våra arbetsliv och liv.

Äventyr

”Jag blir inspirerad av det du gör!”

2022-10-23

Flera jag pratat med blir inspirerade och funderar själva på att prova något annat när dem hör vad jag gör. Men det stannar vid en tanke…

När människor är uppmärksamma på varandra eller på en gemensam aktivitet ökar chanserna att det ska uppstå flow som håller samman familjen.

-Mihaly Csikszentmihalyi


Besök min Facebooksida och läs mer om nyheter, seminarier och presentationer.

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980
© Kenth Åkerman, 2022