Lär dig konsten att få andra att prestera

 • Vill du få dina medarbetare att prestera bättre?
 • Vill du få dem mer motiverade, mer ansvarstagande och mer produktiva?
 • Vill du ha några enkla verktyg för att coacha till ännu bättre resultat?
 • Vill du undvika energiläckage på saker som inte blir gjorda?

Under denna tvådagars utbildning får du kunskapen, verktygen och motivationen du behöver för att lyckas ännu bättre - både i din roll som ledare och som människa. Bli coachad till ny energi och nya perspektiv.

5 smarta skäl att välja utbildningen Coachande ledarskap

 • Detta är antagligen den mest praktiska utbildningen i coachande ledarskap som finns på marknaden.
 • Du har direkt användning av det du tränat i din egen vardag, på jobbet och även hemma.
 • Du kommer själv att coacha och blir coachad minst två gånger under dagarna.
 • Du får träna på att ge tydlig feedback som får andra att växa.
 • Du kommer hem med ny energi, nya perspektiv och lösningar.

Vad innebär detta i praktiken? 

Sagt om utbildningen
"Konkret, intressant, omfattande och praktisk kurs som jag har nytta av direkt i jobb och privat." 
Jacob Gustafsson, Combitech AB

"Mycket inspirerande kurs med stor verklighetsförankring."

"Mer öppet lyssnande, mer medvetna prioriteringar. Stort tack till Kenth!"
"Jag kommer att våga vara mer utmanande i min individuella coaching framöver"

"Många insikter vad coaching innebär. Att tillsammans med allt vi fått inkl. boken försöka omsätta i verkligheten."
"Konkreta tips och utmanande "sanningar". 

Du får lära dig...

• enkla nycklar till att väcka motivationen (din egen såväl som medarbetarnas!)
• verktyg för att väcka den slumrande potentialen hos dina medarbetare
• träna på att jobba med tydliga mål
• tips hur undviker störningar och hinder för att nå målen
• lära dig undvika och hantera "smitare" och ”ursäkternas mästare”

M
ånga praktiska övningar, bl a:
- tre parts coachning med återkoppling
- träning i medveten kommunikation, tillit, fokus och närvaro
- reflektion och dialog kring motivation, värderingar och ledarskapsram

Praktisk information

Smakprov ur innehållet: 
Från nuläge till önskeläge
• Coachens roll och förhållningssätt
• Finn din egen ledarskapsram; säga, visa, göra
• Hjälp att sätta mål
• Undanröja hinder och frigöra potential
• Lyft fram den inre drivkraften
• Att utmana och få andra att utvecklas
• GROW - en enkel modell för coachning
• Tre nyckelord för bestående framgång
• Coachning i praktiken

Gruppstorlek:
6-18 personer

Den här utbildningen passar dig som: på något sätt leder andra, är chef, projektledare, teamledare inom privat näringsliv, såväl som offentlig verksamhet 

Omfattning: 
2 dagar

Dokumentation: 
Enligt överenskommelse.

Effekt

 • Förståelse för coachningens grunder
 • Praktisk kunskap i att coacha andra
 • Lär känna din egen och andras motivation
 • Skapar ökad delaktighet och ansvarstagande 

Kontakta Kenth för förslag!

Läs om erfarenhet.

Läs om referenser. 

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022