Bli en trygg presentatör med pondus

  • Vill du utveckla dina anföranden och presentationer?
  • Vill du undvika onödig stress när du talar?
  • Vill du själv vara en starkare del av budskapet?

Det handlar inte bara om retorik. Det handlar inte om presentationsteknik. Det handlar om konsten att få människor att lyssna och ta till sig ditt budskap. Det handlar om dig som talare. 

Haloeffekten visar på att om du lyckas skapa förtroende i inledningen av din presentation har du åhörarna med dig, de lyssnar och har större tillit till ditt budskap. Hur skapar du då detta?

Varför ska ni välja utbildningen Karismatiska presentationer?

Hur många gånger har du varit på stela möten, lyssnat på tråkiga föredrag och ointressanta talare? Ämnet borde vara intressant, men talaren gör det till det motsatta.

Har du kanske själv varit i presentatörsrollen eller funnit att du är den ointressanta, när du istället har ett viktigt budskap att förmedla? Är du kanske redan duktig på att hålla anförande och inspirerande tal? Oavsett kommer utbildningen ge dig fler idéer, tankar, modeller och verktyg för att nå högre höjd och nå in med ditt budskap ännu bättre. Framförallt kommer vi att träna, träna, träna...

Att hålla fängslande presentationer; Är det en medfödd talang? Karisma och utstrålning? Eller handlar det bara om träning? Utbildningen grundar sig på mina över 15 års erfarenhet som efterfrågad inspiratör och talare med tusentals åhörare genom åren. Allt från grupper med en handfull åhörare till 1700 personer. 

IMG_1052.JPG

Mest mångkulturell? 15 deltagare från 14 länder och 4 kontinenter
(utbildning Charismatic Presentations, Volvo Cars)

Du får lära dig...

En bra talare informerar, underhåller, rör upp känslor och förmår lyssnarna att handla.

Du får lära dig hur du gör.

Förberedelse är A och O. Vilka är lyssnarna? Vilket budskap ska du förmedla?
Vad förväntar dem sig? Vilket tillstånd behöver du själv vara i?

Du kommer träna på att vara i "presentationsbubblan" och att ha rätt fokus. 

Du måste bygga bron till lyssnarna först. Med igenkänning och kontakt. Tillit går alltid före teknik.

Du kommer får lära dig hur du får igång en dialog med åhörarna? Men också hur du kan får störande åhörare tysta och återtar kommandot. 

Det räcker inte med att bara höja/sänka rösten och öka/sänka tempot. Lyssnarna vill ha mer variation än så. För att få till kontraster behöver du arbeta med röststyrka, röstläge, taltempo, tonalitet, gester, ögonkontakt och rörelser. 

Du kommer få prova på och träna hela ditt register av både rösten och kroppen.

Praktisk information

Preliminärt innehåll:

Gruppstorlek:
6-21 personer

Den här utbildningen passar dig som: behöver hålla anförande, möten eller föredrag, inom privat näringsliv, såväl som offentlig verksamhet 

Omfattning: 
2 dagar

Dokumentation: 
Enligt överenskommelse.

Effekt

  • du blir en bättre talare 
  • du känner dig mer säker i "the sweetspot"
  • du får lära dig att skapa en framgångsrik struktur
  • du lär dig presentera med pondus och variation

Kontakta Kenth för förslag!

Läs om erfarenhet.

Läs om referenser. 

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022