• Livet är ett ständigt lärande.

  • Det går att lära gamla hundar sitta.

  • Vad jagar du?

Vision och värderingar

Att ändra tar inte tid, att skapa en nya vana tar tid. Jag skapar förändring och ökad insikt för bättre service i det svenska näringslivet.

Tjänar du kunden så tjänar du pengar. Fokus på service till kunden ger i sin tur nöjdare kunder och ökad lönsamhet. Något som du och jag som medarbetare och kunder kommer att få ta del av.

Jag har också en stark tro på människan och genom bättre ledarskap kan vi få både gladare medarbetare och lönsammare organisationer. Och ledare som vill vara ledare.

Ledare som ser sin roll som en utmanande uppgift istället för ett nödvändigt ont.

Mitt syfte i arbetet är...

”...att vara en inspirerande energikälla, njuta varje ögonblick och göra skillnad för mig själv och andra”

Läs mer om mina personliga "sju nycklar" här!

Genom föredrag, utbildning och coachning bidrar jag till att fler ledare gör ett bättre jobb och mår bättre, vilket även du och jag som medarbetare kommer att få ta del.

Nedanstående sex ledord kan ses som mina viktigaste värderingar eller ledstjärnor i samarbetet med mina uppdragsgivare:

Samverkan - Ärlighet - Respekt -
Professionalism - Enkelhet - Kreativitet

Samtidigt ger det också inriktningen och plattformen för mitt arbetssätt, samt de idéer och förslag jag lyfter fram. Det absolut viktigaste för mig är att min roll är accepterad av uppdragsgivaren så att en givande samverkan och relation, där vi öppet kan ge och ta, upprättas.

Kenth_dricker_te.jpg 

Samverkan
Ser hellre möjligheter i samverkan och samarbete än genom konkurrens.
Du måste ge och bjuda till för att nå gemensamma mål. Nätverkande är en viktig ingrediens. Ger du inget, får du inget!

 

Ärlighet
Öppenhet och ärlighet är grunden till bra relationer, både med uppdragsgivare och slutkund. Att kunna säga nej till uppdrag där förtroendet inte finns är viktigt för mig, vilket också ger dig som uppdragsgivare ett bättre resultat. 

 

Respekt
Respekt för både person och uppgift. Samt även för att utveckling måste få ta tid. Ser helst att ett internt driv skapas, externa insatser kan man inte leva på under längre tid. 

 

Professionalism
Rätt specialist bör tas in vid rätt tillfälle. Agerar själv bäst som idégivare med "klinisk blick", samt som inspiratör och pådrivare som kan lägga grunden för nya sätt att tänka och agera. Genom kontinuerliga avstämningar nås uppsatta mål.

 

Enkelhet
Det finns sällan några snabba lösningar, men dock små enkla medel och framförallt nya infallsvinklar och arbetssätt. Våga släppa fram medarbetarna, deras inneboende resurser och kreativitet. Våga göra annorlunda, testa nya sätt. Tillsammans letar vi efter skillnaden som gör skillnad och frigör kraften i 1%. 

 

Kreativitet
Hur du tänker påverkar starkt ditt resultat. Att se verkligheten ur nya vinklar och med andra "glasögon" är viktigt för mig. Nyfikenhet, att testa nya sätt, bryta invanda mönster och att se möjligheter är ofta en förutsättning för att riktig förändring ska ske.

 

 

Läs mer om erfarenhet. 

Läs referenser. 

Läs om mina föredrag.

Boka Kenth!

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022