Utveckla bemötande och service

 • Hur gör du för att verkligen sätta intryck på människor du möter?
 • Vad är skillnaden på att ge service och att verkligen möta en annan människa?
 • Förutfattade meningar, förväntningar och löften, hur hanterar vi dessa?
 • Att vara professionell och ta sitt ansvar, vad innebär det?

Att skapa goda relationer till sina kunder är inget nytt. Däremot är det idag ett nödvändigt konkurrensmedel. Varor och tjänster blir alltmer lika och kunderna är mer kunniga och kvalitetsmedvetna. Det räcker inte längre att ha en bra produkt. Att förstå hur mycket en kund är värd sitt i ett livstidsperspektiv är nödvändigt.

Att möta dig själv och dina arbetskompisar på jobbet är minst lika viktigt. Den du ser i spegeln på morgonen är samma person som ska ge omtanke, beröra och ge service till både kollegor och kunder. Hantera olika förutsättningar och situationer. Bemöta olika människor och tillstånd. Samtidigt som du ska vara "bäst när det gäller"!

Det gäller att skapa möten som sätter ett bestående intryck och som gör att kunden återkommer. Vi måste infria och överträffa förväntningar. Alla möter kunden - alla är marknadsförare! Att emellanåt ge kunden "det lilla extra" gör att vi stärker våra relationer och får mer trogna kunder. Dessutom kunder som talar väl om oss och är våra bästa reklampelare och ambassadörer.   

"Min personal kände sej väldigt engagerade och detta är en bedrift av dej som föreläsare. Till vardags utför de sina arbetsuppgifter på språng vilket gör det extra svårt att ta del av en föreläsning och få med sej känslan att de kan spela roll. Det klarade du galant. Tack!" 
Marika Björk, Servicechef Avdelningen för verksamhetsstöd Länsstyrelsen Västra Götalands län

Först som sist, service och gott bemötande handlar om att tjäna pengar. Men varken enbart pengarna eller servicen får bli ett mål i sig. Att ge service måste ge värde eller öka det befintliga värdet för kunderna och generera ökade intäkter på sikt, och därmed förbättrat resultat som följd.

 • Blir servicen man möts av sämre eller är det kundernas krav som ökar? Eller kanske både ock?
 • Vad är egentligen service?
 • Vilka förväntningar och krav finns?
 • Vad vinner du på att arbeta med ökat fokus på service och professionellt bemötande?
 • Vad skiljer bra service från service i mästarklass? Hur kan du nå dit? 
 • När har vi lyckats?
 • Vad krävs av ledarskapet? Av medarbetarna?
 • Hur hittar man den rätta attityden, till sig själv, kollegor, verksamheten och kunden?
 • Går det att skapa en levande vision och passion för kunden i alla företag?
 • Hur lockar du fram förbättringar för kundens bästa?

Frågor som väcker till eftertanke och kan starta en dialog kring kunden och utveckling av service och professionellt bemötande i din organisation. Från insidan och ut. En perfekt start för en fortsatt utvecklingsprocess.  

Läs mer under föredrag. 

Läs mer om längre utbildningar. 

Läs om mina böcker
"Servicekompassen - framgångsfaktorer för service i mästarklass" och
"Kunden är ditt varumärke".

Boka Kenth!


Några referenser där jag arbetat med utveckling av kundservice och bemötande: SBAB, Linx, Kungsbacka Kommun, Kraftaktörerna, Norsk Hydro, Universeum, Simrishamns Kommun, Lagena, Volvo Personbilar (Sverige och Norge), Volvo Cars med flera. 

Fler referenser.

 

LÄS MER: 

7 TIPS: Hur blir du en bra ledare i kundorienterad verksamhet? 

Attityden gör skillnaden - en servicehistoria

Konkurrensmedlet med stort S - vad är service i mästarklass?

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022