Konsten att få andra att prestera

Att coacha andra handlar för mig om att lyssna, ställa frågor, ge uppgifter och därefter återkoppla resultatet . Vad är coachning för dig?

Läs mer om utbildning i Coachande ledarskap.

Den du coachar ska själv upptäcka och formulera mål och lösningar.
Utifrån vad du vill, gör och är. Med andra ord svaren på frågorna; Vad vill jag och varför? Hur gör jag? Vem behöver jag vara och vilka resurser behöver jag?

Många vet vad man bör göra, färre gör vad dom vet!

Om utmaningar, resurser och hinder.
Om vilja, mål, beslut och ansvar.
Om självinsikt, frågemetodik och återkoppling.

"Konkreta tips och utmanande "sanningar". 

"Mycket inspirerande med stor verklighetsförankring och igenkänningsfaktor!"

En timmas föredrag på temat, halv- eller heldags workshop. Eller en längre utbildning. 

Du får inspiration, reflektion och praktiska övningar ...

Kort presentation av talare

Kenth Åkerman - do CHANGE concrete
motivationstalare, ledarskapsexpert, serviceinspiratör, författare och mental coach. 

Han är en av Sveriges bästa föredragshållare och inspiratörer, för grupper på 300 likväl som för grupper på 20 personer. Ingen lämnas oberörd av hans budskap. Kenth brinner för att skapa perspektiv, med affären i fokus. Hans huvudämnen är coachande ledarskap, ledarskap i förändring, service i mästarklass, motivation och arbetsglädje.

Ladda hem PDF-presentation Kenth Åkerman.

Läs mer om Kenth här!

Gruppstorlek: 
Fler än 10 personer
(kan även genomföras för ledningsgrupper med färre antal)

Målgrupp: 
Alla chefer och ledare, med eller utan personalansvar.

Omfattning: 
60-90 min

Arvode:
Hör av dig för offert.

Intresserad? Hör av dig till Kenth!

Ladda hem produktblad "Konsten att få andra att prestera"

Ladda hem produktblad "Leda i förändring"

 

Läs om övriga koncept: 

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022