• Inspiration - Energi - Glädje

  • Eftertanke - Reflektion

  • Motivation - Agerande - Resultat

Lämnar ingen oberörd!

Utveckling av "affären" och lönsamheten, med människan i fokus. Så skulle man kunna sammanfatta det du får i samarbetet med Kenth. Gedigen erfarenhet av förändringsprocesser ger dig; idéer, nya perspektiv och "best practise". Det kommer vara svårt att stå emot viljan att förändra och förändras.

"Kenth jobbade med en utvecklingsdag med samtliga kommunens chefer, en dag under rubriken ”Det är roligt att vara chef”. På ett mycket inspirerande vis växlade Kenth snabbt mellan det lättsamma och det mer djupsinniga. Det var en dag som gav oss chefer i Götene kommun många skratt men framförallt många tankar om vårt egna ledarskap."
Jerker Andersson Liljestrand, Kommunchef, Götene kommun (jan 2018)

Med stort hjärta, energi, tro på människan och hennes förmåga och en cochande stil lyfter Kenth deltagarna till nästa nivå. Förändring handlar sällan om kunskap, det handlar om vilja.

Kan du något, men inte vill, blir det gjort? Tveksamt.
Vill du något, men inte kan, blir det gjort? Troligen.
Viljan, som inte alltid bara är "vill" utan ibland även "måste", hittar kunskapen.
Det börjar hända saker. Kenth kallar det för "de små stegens magi".

P1050280_liten.jpg

Du får inspiration från utsidan som väcker upp gnistan och motivationen på insidan. 

Med en blandning av teori och teater ger åhörarna aha-upplevelser och igenkänning för att själv kunna agera annorlunda. Kenth är en av Sveriges bästa föredragshållare och inspiratörer för grupper på 400 personer, såväl som för 20 personer. Ingen lämnas oberörd av hans budskap och energi. 

Utveckling behöver inte vara svårt

Han brinner för att skapa perspektiv, förändra tanke och handling. En ny tanke som leder till ändrat beteende. Eller varför inte ett nytt beteende som ger resultat som ändrar dina tankar? 

 "Wow vilken energi, vilken glädje. Vilken inspiratör Kenth är och att fånga upp publiken och få med alla på tåget det är inte en lätt sak att göra, men detta lyckades han med bravur... Enligt min uppfattning så lever han efter det han lär. Kenth fick mig att tänka till: Styr du ditt liv Elisabet eller styr livet dig? Vad är lycka för mig, vad är framgång för mig, vart är jag på väg, dessa och många fler frågor berörde mig verkligen… Jag kan varmt rekommendera Kenth Åkerman och hans föredrag! Tack för att jag fick vara med!" Elisabet Dimevska, Wallex

Kenths föredrag har alltid högt tempo, är praktiska, provocerande och väcker till eftertanke. Med mycket värme, omtanke och engagemang. Kenth är sitt budskap.

  • Vill ni ha ett oförglömligt föredrag vid nästa konferens?
  • Vill ni få en praktisk anpassad utbildning som skapar förändring?
  • Är ni ute efter ett energigivande föredrag på nästa säljmöte eller kundträff?

Oavsett har ni hamnat rätt! Jag brinner för att skapa perspektiv, med människan och affären i fokus. Missionen är att få människor att väcka och återupptäcka sin inre potential: för ett bättre liv och arbetsliv, för ett långsiktigt hållbart ledarskap, värderingsbaserade verksamheter och kundorienterade företag. 

Helt enkelt att öka din potential, få dig att handla för att kraftfullare nå de resultat du vill ha.

Pratar om...

Motivation och arbetsglädje, konsten att få andra att prestera,  service i mästarklass, framgångsrik företagskultur, mental träning, mål och mening, affärsmannaskap och entreprenörskap.

Ladda hem PDF-presentation Kenth Åkerman.

185119_10150908686667626_207801792_n.jpg


Några vanliga tema för föredrag
(klicka på rubriken för att läsa mer)

Se nedanstående som exempel på tema och titlar. Jag skräddarsyr alltid efter målgrupp, typ av event och vilka utmaningar verksamheten står inför.
Från kortare inspirerande föredrag, till längre utvecklingsuppdrag. 

 

KA-logo-web.png Medarbetarskap i förändring

Ett inspirationsföredrag om förändring. Låt oss smaka på ordet. Vad betyder det, egentligen? Vad är skillnaden mellan förr och nu? Nu och framtiden? Vad innebär förändring för dig? Förändring handlar inte om struktur, utan i första hand om hur vi tänker. Denna föreläsning får dig att tänka om. Vi har alla makten i vår hand, om vi vill. Makten att påverka och förändra, om du vill. 

Målgrupp: Alla verksamheter i förändring, medarbetare och chefer.

Tid: 60-90 minuter (eller föreläsningspaket tre gånger 60 min vid olika tillfällen, tre olika föredrag som hakar i varandra och bygger vidare)

KA-logo-web.png Håll ångan uppe - motivation i förändring.

Ett inspirationsföredrag om ansvar, klarhet, motivation, beslut och agerande. 
Att ändra tar inte tid, att skapa en vana tar tid. Vad kommer du göra annorlunda
efter att ha medverkat på detta farftyllda föredrag?

Målgrupp: för hela personalen, alla medarbetare, vid konferenser, som inledningstalare eller avslutande föredrag vid årliga konferensen

Tid: ca 1-1,5 timmar

KA-logo-web.png Mera flyt – motivation och arbetsglädje.

Föredrag eller workshop om jaget, laget och uppgiften. Inspiration, övningar och reflektion för mer flyt och framgång som grupp, team och avdelning.

Målgrupp: hela personalen, vid konferenser, som inledningstalare eller avslutande föredrag vid årliga konferensen. Eller vid den mindre avdelningsträffen.


Tid: ca 1-3 timmar, eller utbildning över flera dagar.

KA-logo-web.png Målsättning, motivation och mening.

Skapa klarhet och hitta din drivkraft. Bestäm dig. Sätt mål. Avslutas med en målworkshop.

Målgrupp: hela personalen, vid konferenser, som inledningstalare eller avslutande föredrag vid årliga konferensen. Men också för säljavdelningen, ledningsgruppen eller vid nästa chefsforum

Tid: ca 1-3 timmar 

KA-logo-web.png Konsten att få andra att prestera.
Coachande ledarskap i praktiken.

Målgrupp: chefer och ledare på alla nivåer, även projektledare och chefer utan personalansvar, vid nästa chefsträff, HR-konferens eller konkret och praktisk utbildning.

Tid: ca 1-3 timmar, eller utbildning över flera dagar.

 

sf_sergel_konfevent.jpg

 

KA-logo-web.png Styr du ditt liv, eller styr livet dig?
Personligt ledarskap.

Inspirationsföredrag för mer kraft och energi. 
Om personligt ledarskap, ansvarstagande och framgångsprinciper.

Målgrupp: hela personalen, vid kundevent eller konferenser, som inledningstalare eller avslutande föredrag vid årliga konferensen.

Tid: ca 1-3 timmar 

KA-logo-web.png Service i mästarklass.
Professionellt bemötande för nöjda kunder och gäster.

Målgrupp: alla som på ett eller annat sätt möter kunden, fysiskt eller per telefon, butikspersonal, kundtjänst, servicegivare inom hotell- och turistnäringen, eller serviceorganisationen inom offentlig sektor

Tid: ca 1-3 timmar, eller utbildning över flera dagar.

KA-logo-web.png Aktiv klagomålshantering.
Från missnöje till nöjda kunder för livet. 

Inspiration och verktyg hur du hanterar klagomål, olika "besvärliga" kunder och vänder missnöjda kunder till kunder för livet. 

Målgrupp: alla som på ett eller annat sätt möter kunden, fysiskt eller per telefon, butikspersonal, kundtjänst, servicegivare inom hotell- och turistnäringen, eller serviceorganisationen inom offentlig sektor

Tid: ca 1-3 timmar, eller utbildning över flera dagar.

KA-logo-web.png Karismatiska presentationer. 
Du är ditt budskap.

Målgrupp: alla som vill bli bättre på att presentera framför grupp, men även för säljare, servicepersonal, medarbetare och chefer som vill öka sin pondus, minska stress och verkligen "nå in" i mötet med andra

Tid: Workshop 3-4 timmar, eller utbildning över flera dagar.

Vad ska deltagarna fått med sig?

Alla föredrag är inspirerande och praktiska. Även en timmas föredrag kan användas för att förmedla insikt och budskap som skapar handling.

Du får mycket värme, entusiasm och jag är gärna lite provocerande för att få åhörarna att vakna upp, tänka till, reflektera och prova nya saker.

Motivation, energi och nytänkande får ni "på köpet" oavsett tema.

Givetvis anpassar jag varje föredrag och seminarium efter förutsättningarna och er verksamhet. Tillsammans kommer vi fram till mål och den effekt du vill ha ut av sammankomsten. (Läs mer om viktiga frågor att fundera på här!)

För mig är den väsentligaste frågan:
Vad vill du att deltagarna ska ha med sig?

"Glöm det mesta - ta det bästa. 
Framförallt - gör något annorlunda med det du hört!"

Jag är inte "bara en talare"...

Ovanstående tema kan vara 1-2 timmars fristående energifyllt inspirationsföredrag. Eller en halv- eller heldags workshop eller varför inte en längre utbildningsinsats. Allt efter era behov och önskemål.

Det finns många talare att välja på idag. Men med min långa erfarenhet och rutin kan de flesta koncept bli till ordentliga utvecklingsinsatser över tid.

Exempelvis:

  • Ledarutveckling för ledningsgruppen under 3-5 månader, med 3-4 gruppträffar med individuell coachning däremellan.
  • Serviceutveckling av kundtjänst under 6-8 veckor, med IPU Profilanalys (beteendeprofil) samt praktisk handlingsplan.
  • Utveckling av affärsmannaskap för tekniker under 3-4 tillfällen
  • Coachning i karismatiska presentationer, med medlyssning och handfast återkoppling

Läs mer under Utbildning.

Kontakta Kenth!

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022