Släpp retoriken - ger enkla råd och tips (boktips 4/2018)

2018-02-01

"Annorlunda bok om talandets konst. Inte så uppstyltad, utan lättläst och tillgänglig för alla som vill få mer mod att ställa sig framför gruppen, hålla tal eller föredrag. Författaren slår fast att du inte behöver vara retorisk expert för att vara en briljant talare." Boken Släpp retoriken - fokusera på publiken får betyg 4 av 5.

Släpp retoriken - fokusera på publiken, Anna Bellman (Lava Förlag, 2017)

Boken bygger delvis på författarens egna erfarenhet som moderator och föreläsare, men också på¨vedertagen forskning. Den bygger på att du ska vara dig själv och utgå från publiken. Du får enkla råd, tips och tankar som ger även en "erfaren" föreläsare som mig några nya vinklingar och perspektiv. 

"Släpp retoriken - fokusera på publiken" av Anna Bellman tar dig igenom föredragets alla delar. Boken börjar med din inställning och din syn på dig själv om "talare". Men som författaren skriver: "Du är inte den viktigaste och därför ska du börja med att tilltala publiken och fånga deras uppmärksamhet genom att ge en riktigt fängslande inledning".

Den är föredömligt lättläst och lättillgängligt, utan massa kopplingar till svåra ord eller retoriska modeller. Boken ger dig inblick i de sju delar som "hjulet" nedan visar. 

 

Släpp_retoriken_hjulet.jpg

Jag gillar sammanfattningarna i slutet av varje kapitel. Personligen hade jag gärna önska mig några checklistor eller liknande som på ett enkel sätt stöttar mig vid planering och genomförande av föredraget, mötet eller talet. 

"Det är en annorlunda bok om talandets konst. Inte så uppstyltad, utan lättläst och tillgänglig för alla som vill få mer mod att ställa sig framför gruppen, hålla tal eller föredrag."

Släpp_retoriken_bok.jpg


Väl värd investerad tid, framförallt för en nybörjare eller för dig som känner dig obekväm varje gång du ska ställa dig framför en grupp. 

Boken Släpp retoriken - fokusera på publiken får betyg 4 av 5 av mig.

 

 

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022