Den med makt och ansvar vinner

2017-03-15

”Tydliggör målen, fatta beslut, våga släppa kontrollen och gör sedan det du själv lovat att göra. Svårare än så är det inte att vara chef.” Råden kommer från ledarskapsexperten Kenth Åkerman. Som för närvarande skriver på uppföljaren till boken Konsten att få andra att prestera.

Vi ser många chefer som är chefer för maktens skull. Vad anser du om det?
Att ha makt ingår när du är chef. Men använd den på rätt sätt. Det är alldeles för många som inte kan hantera detta. Medarbetarna förväntar sig någon som fattar beslut och leder skutan framåt, men man vill inte ha någon som ständigt kontrollerar och detaljstyr. Det dödar både engagemang och minskar ansvarstagandet. 


Vad är chefens ansvar då?
Arbeta med att tydliggöra målet; Vart är vi på väg? Prata sedan och inspirera om varför man ska dit. Lyssna på medarbetarnas tankar på hur och vad man vill göra. Delegera ansvaret och var tydlig med vilka krav och förväntningar du som chef har på medarbetarna. Men även vad de kan och ska förvänta sig av dig som ledare. Kontraktet är upprättat. Att sedan lyssna, ställa frågor och återkoppla på överenskommet mål gör dig till en bra coachande ledare.


Vad hindrar medarbetarna från att prestera?
Makt är ett ansvar, men att ha ansvar utan makt är en fälla. En fälla många medarbetare hamnar i med chefer som inte vågar fatta beslut eller delegerar utifrån ett otydligt mål.

Man får ansvar men inte befogenhet. Man tappar då kanske både tid och motivation. Men återigen är det sannolikt målklarhet som är det mest väsentliga att arbeta med. När medarbetarna både vet och känner att det gjort ett bra jobb när de går hem på fredagen, då har också du som chef gjort ett bra arbete. 

Det är inget ovanligt att man har ansvaret men inte helt och fullt fått befogenhet att ”göra". Något som även gäller föräldraskap, ideellt ledarskap, men även delegering mellan kollegor.

Här är några avslutande tankar: 

- ger du ansvar måste du också ge "makt" att kunna göra något. Ingen budget, ringa resurser eller dåligt stöd leder inte till goda resultat. 

- tydliga krav och förväntningar på resultatet/målet ökar måluppfyllelsen. För tydlighet i uppdraget krävs en dialog som för att skapa en gemensam målbild.

- se upp för detaljsstyrning, sätt istället mål och tid för avstämning. Ge verklig frihet att "göra", både i tid, rum och vem man gör det tillsammans med. 

- lita på att det blir gjort och ta istället dialogen när det inte händer. Förtroendet är avgörande för en god prestation. 

 

 

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022