Det är inte alltid lätt att vara chef - detta ska du undvika

2016-03-23

Vad är det som medarbetarna retar sig på och pratar om? Det hade varit mycket spännande att sätta en mikrofon vid kaffemaskinen. Här är tre tips från min erfarenhet på saker att undvika.

Som chef har du ögon på dig - hela tiden. Alltid är det någon som tycker till vid fikamaskinen, i korridoren eller vid nästa möte. Tummen upp eller tummen ned. Man kommenterar vad som sagts och inte sagts. Vad man hört och inte hört. Att vara chef är att ha och ta ansvar, inte bara en titel. Det är ibland ensamt att vara chef när beslutet ska fattas och man ska stå upp för det man gjort. Det har vi sett en hel del i media de senaste veckorna, men det är ett annat inlägg ...

"Frihet är så mycket större än makt. Makt handlar om vad du kan kontrollera. Frihet om vad du kan släppa loss."

Alistair Cooke 1908-2004

Vad är det då som medarbetarna retar sig på och pratar om. Det hade varit mycket spännande att sätta en mikrofon vid kaffemaskinen. Här är i alla fall tre tips från min erfarenhet (och de gäller inte bara chefer).

Undvik att...

 1. ha en egen agenda. Det genomskådas snabbt om du vill, tycker, känner eller tänker något annat. När du inte ställer upp på företagets mål eller tror på sättet att arbeta. Var istället öppen och rak i din kommunikation. 
 2. leva efter "egna" regler. Du behöver göra det du säger och hålla det du lovat. Att skapa egna privilegier och regler främjar ingen, mer än dig själv. Risken är  att privilegierna är osynliga för de som har dem. Men var så säker; medarbetarna har fullständig koll. 
 3. kräva av andra, men inte kunna leva upp till det själv. Skulle du inte själv kunna ställa upp på uppgiften, leva upp till förväntningar eller göra det önskade. Kräv då inte av andra att göra det. 
Det är inte alltid lätt att vara chef. 
Du behöver helt enkelt se över din ledarskapsram. 

Ledarskapsramen gör dig tydlig
I min bok Konsten att få andra att prestera lyfte jag fram Ledarskapsramen som en modell att fundera över. Den yttre delen i ramen är branschens förutsättningar, marknaden du verkar i, lagar och regler och branschpraxis, samt annat som du inte direkt kan påverka från utsidan. 

Den inre ramen är ledarens, faktorer du kan ha inflytande över; vision, värderingar, kommunikation (vad du säger, visar och gör) och vilka beslut som du fattar (vilja, våga, välja).

 1. Din vision.
  När du tillträder som ledare behöver du funderat igenom hur du vill vara som ledare och vilken vision (drömmar och mål) du har med ditt ledarskap. 
 2. Dina ledstjärnor.
  Vad som är viktigt för dig som ledare (inte bara för organisationen du leder), vad som är dina ”sanningar” och dina värderingar i ledarskapet. 
 3. Dina signaler. 
  Samt även hur du kommunicerar. Tolkningen av ditt budskap sitter alltid hos mottagare. Avgörande blir då att vara samstämmig i vad du säger, hur du säger det och vad du gör
 4. Dina beslut och val.
  Slutligen handlar det om vilka beslut du fattar, vilka fajter du kommer att ta. Helt enkelt vad du vill, vad du vågar och vad du väljer. Samt inte minst väljer bort. 

Avslutande tips: 
Till dig som läser detta och redan har en chefsposition eller ledarroll:

 • Är du klar över dina svar på funderingarna ovan? Om inte, fundera och skriv ned.
 • På vilket sätt har du gjort din ledarskapsram tydlig för de medarbetare du leder

 

Kom ihåg: Det är aldrig försent att tydligt kommunicera och lyfta fram din ledarskapsram.

  

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022