Fyra utmaningar för framtidens ledarskap

2016-01-13

En stabil verksamhet bygger på erfarenhet, vilket i sin tur innebär att mycket behöver vara sig likt och inte utvecklas, för att det ska fungera väl. Men risken är att både ledare och medarbetare stagnerar och stannar upp. Ledarskapet bygger på visioner. Visioner kräver lärande och förändring. Omgivningen förändras. Ledarskapet förändras. Medarbetare förändras. Ledarskapet i sin tur kräver arbete. Ledarskapet kräver energi. Ledarskapet kräver engagemang. Och det har sina utmaningar.

I syfte att undersöka vilka utmaningar och krav som ledare och styrelser står inför genomför Horton International regelbundet "Hortonbarometern". Den senaste undersökningen genomfördes under april-maj 2013 och besvarades av närmare 1 600 styrelsemedlemmar, chefer och medarbetare från näringslivet och den offentliga sektorn.  De viktigaste egenskaperna för morgondagens ledare skilde sig inte nämnvärt åt vare sig på storlek på företaget, eller om det vara privat eller offentlig sektor.

  • Förmåga att motivera och engagera medarbetare (93%)
  • Förmåga att leda en organisation i förändring (70%)
  • Hantera och förmedla information externt och internt (41%)
  • Förmåga att styra en organisation baserad på en värdegrund (37%)

En stabil verksamhet bygger på erfarenhet, vilket i sin tur innebär att mycket behöver vara sig likt och inte utvecklas, för att det ska fungera väl. Men risken är att både ledare och medarbetare stagnerar och stannar upp.

Ledarskapet bygger på visioner. Visioner kräver lärande och förändring. 

Omgivningen förändras. Ledarskapet förändras. Medarbetare förändras. Ledarskapet i sin tur kräver arbete. Ledarskapet kräver energi. Ledarskapet kräver engagemang. Och det har sina utmaningar.

Utmaning 1: Inspiration och växande
Du måste ta risken att välja det okända framför det välkända, ha mod att välja utveckling istället för att låta rädslan och bekvämligheten hålla dig tillbaka.

Människor växer av utmaning och att gå utanför komfortzonen. En uppgift som inte alltid är helt självklar eller ens lätt. Men det är där det händer.

Det är utanför komfortzonen som människor växer och utvecklas.

Som ledare behöver du stötta drömmar och mål, även om dessa handlar om att medarbetaren har siktet inställt på något annat eller någon annan verksamhet. Inspirera och utmana och ibland hålla handen för nya prestationer. Amerikas sjätte president John Quincy Adams (1767-18489 uttryckte redan på sin tid:

"Om dina handlingar inspirerar andra att drömma mer, lära sig mer, göra mer och bli mer. Då är du en ledare."

Jag hade ett möte om ett tilltänkt jobb för många år sedan med en chef inom mediabranschen.

Han uttalade då en mening som följt mig sedan dess: ”Vi har råd att anställa fel, men du har inte råd att ta fel anställning”. En sanning med lite modifikation kanske, men inställningen till medarbetarna är så rätt.

När du inspirerar andra att gå utanför sin trygghetszon växer både självförtroende och självkänsla. En ledare tror på att potentialen finns där. 

Utmaning 2: Inlärning för framtida resultat
Att leda handlar om att lära in, inte lära ut. Att få medarbetarna att göra det som ska göras. Öka kunskapen och träna färdigheter för att kunna bli ännu bättre i det man gör. I denna process kan du som ledare själv hela tiden lära. 

När man förstått varför något ska göras, inte hur, då är man redo att ta
fullständigt ansvar för uppgiften.

Tydliga ”därför ska vi göra detta”, skapar ökad motivation. När man sedan vet vart man ska genom en tydligt kommunicerad målbild, vet man riktningen. Ökad delaktighet, motivation och kvalitet kan du se som bonus. En ledare får andra att växa och utvecklas därmed själv.

Utmaning 3: Investering av din tid
Ledarskap kräver närvaro och tillgänglighet. Att vara närvarande i nuet. Det är inte alltid lätt när agendan fylls av möten. Budget, strategi, process och kvalitetsuppföljningar som inte alltid går att tacka nej till. Fokus på siffror, avrapportering och ekonomisk uppföljning. Men det är inte siffrorna som skapar resultaten. Det är människorna i organisationen som genererar siffrorna. Här gäller det att våga välja bort det som är mindre viktigt. Delegera och skapa nya informationskanaler.

Ledarskap handlar om att utveckla mötet. Mötet med medarbetarna. Mötet med kunderna.
Mötet med nuvarande och framtida intressenter. 

Investera din tid med att vara nära matchen, men inte alltid i matchen. Var stödjande från sidan av plan utan att ta över uppgiften. Var rådgivande när det kört ihop sig utan att ta över ansvaret. Som ledare kan du inte varje gång komma när matchen är över och undra hur det gick. Den viktigaste tiden du har är tillsammans med människorna du leder. Samtidigt behöver alla medarbetare både andrum och arbetsro. En ledare är närvarande utan att peta i syltburken i onödan. 

Utmaning 4: Belöna prestation inte bara resultat
Alla människor behöver få bekräftelse på det man gör. Återkoppling på sin roll, målen och sina ansvarsområden. Alla behöver få veta att man gjort bra saker och att man är okej som människor. Alla vill bli sedda och uppmärksammade för den insats man gör.

Vi är bekväma och vana vid att belöningar ska finnas när målet uppnåtts. 
Vi är mindre vana vid att få uppmuntran för strävan. 

Allt det jobb som görs utan att direkt leda till resultat. Det är många som arbetar hårt utan att komma till målet, vilket inte alltid behöver betyda att man inte gjort det man kunnat. En ledare ser och belönar strävan, gott jobb och goda prestationer, inte bara uppnådda mål och resultat.

 

(Utdrag ur kommande boken med arbetsnamnet: "Konsten att lyfta andra" av Kenth Åkerman.)

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022