Ledarens roll i förändringstider

2015-01-04

Nytt år, nya föresatser. Sätter i denna artikeln fokus på ledarskapet i en ny tid. Att kunna leda i förändring som leder till förändring är i dag en kompetens varje ledare bör ha. Artikeln har varit införd i Pharma Industry nr 3- 2014.

Förändring får inte bli ett självändamål. Nya chefer har ibland mani på att göra organisationsförändringar för att visa att det sitter någon ny vid rodret. Vilket inte sällan resulterar i frustration och frågan varför.

Jag har som anställd själv varit med om tre organisations- förändringar under ett drygt år. Och inte blev det någon förbättring, utan snarare förvirring, tappade sugar och läg- re tempo. Fler småpåvar, fler självutnämnda chefer, fler reg- ler och mer struktur. Förändring får aldrig bli ett mål i sig. Saker som fungerar bra ska bevaras. Människor är gärna med på förändring om och när de vet varför. Ju klarare mål, desto högre motivation.

Förändring kan handla om förändrat arbetssätt, föränd- rade roller, förändrade förutsättningar, eller något annat, förändring är helt enkelt ett normaltillstånd.

Förvandling, utveckling, omställning, rubbning och om- växling. Det är bara synonymer till det allmänt hållna be- greppet förändring. Förändring sker vare sig vi vill eller inte. 

Ladda hem hela artikeln här! comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022