Leda i förändring: TIPS nr 1

2013-10-31

Här kommer första tipset i serien om "Leda i förändring".

TIPS NR 1. Konstant förändring

Förändring är för de flesta något som innebär att man måste ut på okänt vatten och det kan vara jobbigt i början. Därför måste man stötta varandra. Det går inte att köra huvudet i sanden och hoppas att förändringen inte drabbar dig och att allt snart blir som vanligt igen. Ändå är målet att få till förändring. Men inte för förändringens skull utan för att nå ett önskat resultat. 

Förändring är att bryta invanda beteenden och rutiner. Att gå utanför sin komfortabla zon. Att anta utmaningar och variation. Bevara det som är bra och vara nyfiken på att prova nya saker. Att bryta mönster, byta miljö och perspektiv skapar förutsättningar för nya tankar och insikter. Kanske behövs ny kunskap, ändrad attityd eller förändring i vad du tror på.

Oavsett vad du gör eller inte gör, så kommer omgivningen att förändras. Hela livet är ett ständigt renoveringsprojekt, där finjusteringar hela tiden kan och behöver göras.

  • Förändring är för att vi ser potential i våra brister, inte för att vi brister. 
  • Förändring är ett tillstånd vi befinner oss i HELA LIVET, inte ett projekt. 
  • Förändring är att ibland få kritik, inte att stå oemotsagd.
  • Förändring sker genom ifrågasättande och dialog, inte genom tystnad.
  • Förändring är att koppla till historien, inte att glömma historien.

Fundera på:

Hur ser din verksamhet på förändring?
Hur har förändringsarbete mottagits tidigare?
Vilka lärdomar finns från tidigare förändringsprocesser?
Vilka hinder finns: Är det bristande vilja och motivation? (varför?)
Är det rädsla för det okända? (komfort) Är det brist på kunskap? (fakta/vad)comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022