Leda i förändring: TIPS nr 7; Varför? Varför? Varför?

2013-11-06

Här kommer sjunde tipset i serien om "Leda i förändring".

TIPS nr 7. Varför? Varför? Varför?

Tro inte att alla känner till anledningen till förändringen bara för att du vet. Som ledare har du haft en längre startsträcka och har redan hunnit reflektera. Din motivation, kunskap och förståelse är på en högre nivå än medarbetarnas. Ge därför tid till frågorna: Vart är vi på väg och framförallt varför är det så viktigt att nå detta resultat?

Motivationsklyftan ökar om du är för snabb med att gå vidare. Kraftfulla svar på frågan ”varför” ger giltiga anledningar och väcker motivationen. Motivet bakom, ”därför gör vi detta”, ska väcka känslor och engagera. De frågor medarbetarna undermedvetet ställer sig är följande:Varför behöver vi/jag förändras?Varför ska vi/jag bry mig?Varför ska vi/jag bidra?

Det är dessa frågor du som ledare ska svara på. 

Kan du inte "peppa dig" genom att lyfta fram det positiva, vad vi vinner på förändringen. Då får du ”skrämma” med vad vi förlorar om vi inte gör något.

  • Se upp för motivationsklyftan. 
  • Finn motiven som ger motivationen!
  • Måste vi eller vill vi?
  • Kom ihåg: 80% av framgången ligger i kraftfullt ”därför!”

Mål: Medvetenhet

Fundera på:

  • Vad är lika som idag? (ger stabilitet och trygghet)
  • Vad är olika från idag? (ger variation och utmaning)
  • Definiera de 3-5 viktigaste utmaningar i förändringen.

Hur öka möjligheten att uppnå verksamhetens mål? Hur skapa engagemang så medarbetarna
vill bidra? Hur skapa de vanor som gör att föresatserna förverkligas – om och om igen?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022