Alla går mot rött...

2013-01-03

Det är så lätt. Att veta hur gott ledarskap ska vara. Att säga kloka ord. Att gå en utbildning och lära sig mer. Att påtala vikten av engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Det är många som vet vad de borde göra, men färre som gör vad de vet!

Att leva mitt budskap är något som jag själv jobbar med som inspiratör och utbildare. För det är så lått att göra fel. Men det går inte i längden att stå upp och predika fina ord om du inte i alla fall själv tränar på att göra det du själv säger. Du säger bestämt till ditt barn; ”Gå inte mot rött ljus!” och i nästa sekund är du redan själv på väg över. Du påtalar vikten av engagemang i kunden, men fastnar själv i rutinarbete vid skrivbordet. Du hör chefer, politiker och andra människor tala sig varma om solidaritet, återhållsamhet och samverkan för att i nästa stund köra sitt eget race och roffa åt sig den största och finaste köttbiten.

Gör inte som du gör... 

Gång efter annan ser vi det. Chefer och ledare i större och mindre verksamheter som ”avslöjas”. Vart försvann öppenheten och ärligheten? Människor som även i din närhet säger en sak, men visar och gör en annan. Om det är medvetet eller omedvetet vet vi inte alla gånger. Vad jag vet dock är att den klassiska devisen gäller; människor runt omkring dig gör inte som du säger utan som du gör!

Hur blir du då mer samstämmig i ditt sätt att bete dig? Det börjar med medvetenhet som i all förändring och inlärning. Om du inte vet att du inte kan eller vilka konsekvenser det du gör för med sig, då har du svårt att veta vad du behöver förändra. Och det är inte alltid kul – att bli medveten om saker som man inte gör bra. Om denna öppenhet inte finns i tillräcklig utsträckning i organisationen lär medvetenheten inte komma naturligt och självklart.

Det borde ligga i alla ledares eget intresse att vara nyfiken på sig själva och hur man påverkar andra. Bli medveten istället för att vara medvetslös. Att vakna upp och se verkligheten istället för att gå omkring som en sömngångare.

Någon att se upp till...

Som chef och ledare är du en förebild, antingen du vill eller inte. Människor ser upp till dig och i större eller mindre omfattning är man också beroende av dig. Att vara en förebild kan låta väldigt ”pretto”, men handen på hjärtat, vi är alla förebilder för varandra. Sedan är frågan om du vill vara ett avskräckande exempel eller ett positiv föredöme.

Jag lyfter gärna fram det jag kallar för ”ledarskapsramen”. Din inre ram för vad du står för som ledare. Vilka är dina viktigaste värderingar och vilken är din vision i rollen som chef? Frågor som du kanske inte funderar över eller aldrig tidigare ställt dig! Hur skulle det vara om du var tydligare i vad du tror på och vad du vill som ledare, hade det blivit enklare för medarbetarna att följa dig då?

Tydlighet; att säga, visa och verkligen göra det du säger. Något som jag tror inte någon blir fulltränad på. Är du också tydlig med vilka krav och förväntningar du har på dina medarbetare och vice versa blir det sedan ännu enklare att veta vad som ska göras. Nu har du sannolikt en tydlig ram och ett tydligt kontrakt kring vad det hela handlar om.

När någon, oavsett vem, sedan säger eller gör något som inte rimmar med det överenskomna finns en transparens som gör att alla kan och ska agera. Så skapas och upprätthålls en kultur.

Tuffa beslut

Att leva sina värderingar och vara en positiv förebild innebär att du först får utforska vad som är viktigt, vad du vill och sedan bli varse vad du säger, visar och gör. Och att sedan vara villig att lyssna på omgivningen för att kunna förändra. Det är så lätt. Så vad är det som hindrar, egentligen? Prestige, makt, kontroll… ja säkert kommer du på hur många anledningar som helst. Där alla skäl är lika sanna, men som i de flesta fall motverkar en organisation där engagemang, delaktighet och passion frodas. Tydlighet, det är ett krav. Någon måste finnas som tar de tuffa besluten, absolut. En person som stakar ut riktningen, en nödvändighet. Att skapa en vinnande kultur är inte tur, det börjar med dig och mig. Sen då? Ja nu börjar arbetet…

 

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980
© Kenth Åkerman, 2022