Varaktigt förändring, hur då?

2012-04-13

"Hur du tänker är av större betydelse än du anar. Ältar du negativa föreställningar med tankar om alltings omöjlighet får du det resultatet. Gör tvärtom!"

Livet är en ständig renovering

Förändring är att bryta invanda beteenden och rutiner. Att gå utanför sin komfortabla zon. Att anta utmaningar och variation. Bevara det som är bra och vara nyfiken på att prova nya saker. Att bryta mönster, byta miljö och perspektiv skapar förutsättningar för nya tankar och insikter. Jag tror på att du som människa har resurserna som krävs inom dig. Förändring är för mig också liktydigt med förbättring. Dessutom kommer du inte ifrån att oavsett vad du gör eller inte gör, så kommer omgivningen att förändras. Hela livet är ett ständigt renoveringsprojekt, där finjusteringar hela tiden kan göras.

Jag är en person som i de flesta fall går till något och inte ifrån. Jag gillar utmaningar, dras till ”morötter”, älskar nytänkande. Inte för att jag måste, utan för att jag vill.  För dig kan det vara annorlunda. Ibland blir resultatet inte det önskade utan känns fel. Och då är det bara att tänka om och göra om. 

Ett förhållningssätt som jag också vet att alla inte har. Har du försökt en gång anser du dig vara klar och förkastar hela idén. Vill du däremot nå framgång behövs uthållighet och flexibilitet. Att fortsätta prova nya saker tills du får resultat som leder dig vidare. För att skapa varaktig beteendeförändring (vilket det till sist handlar om) krävs att både hjärna, hjärta och fötterna är med. Med andra ord; det räcker inte med att tankemässigt ”förstå”, du måste också känna och tro på det du gör. Och slutligen skapa handling. Att du visar det nya beteendet och levandegör de nya insikterna. Något som jag själv arbetar med varje dag. Det är helt klart att det är lättare att lära ut till andra, än att lära in hos mig själv!

Fem ord är för mig symboler för framgångsrik förändring och för verksamheter som vill utvecklas vidare. Orden är: Vision, passion, mod, fantasi och empati.comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022