Frågornas fråga för att bli lyckligare

2011-01-10

Nu är alla helgerna över för denna gången. För många har det inte varit så många lediga dagar då helgdagarna varit på helgdagar.

Andra har tagit längre ledighet bland annat jag själv. Sedan kan jag inte vara ifrån mitt jobb ändå, mitt jobb är min passion. Mitt jobb sätter igång endorfinerna i kroppen.

Att få inspirera, ge energi och skapa perspektiv för andra och samtidigt hela tiden utvecklas själv.
Vad mer kan man begära?

Ben Al-Shahar hävdar i sin bok "Lyckligare" att frågornas fråga är:
Vad kan göra mig lyckligare? 

Det gäller sedan att se svaren på följande tre frågor och hur de överlappar varandra.
1. Vad är meningsfullt för mig?
2. Vad är roligt?
3. Vad är jag bra på?

Samt slutligen ställa sig frågan: Vad är mitt kall?

Efter ledighet brukar det oftast kännas lite tungt, men ändå kul att komma tillbaka till "vardagen" igen.

Hur ser du på ditt jobb: Vill du känna mer lycka, se över frågorna ovan och se vad du kan ...Göra mer av...
mindre av...
börja med och 
...sluta med.

för att bli ännu lyckligare... i alla fall känna mer tillfredsställelse med det du gör.

 

Jag kan varmt rekommendera boken "Lyckligare" om du vill se närmare på begrepp som lycka, framgång, att vara lyckad och hur dessa hänger ihop. För fler boktips - kolla här!comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022