Självbildstest: Vad säger du om dig själv?

2010-03-10

Jag fortsätter att spinna vidare på tema självkänsla även idag. Och ytterligare en "test", eller varför inte kalla det, nulägesbeskrivning. Brukar göra en väldigt bra relationsövning när jag håller seminarier för att förbättra relationen till andra, enkel och effektiv. Tänkte att du skulle få göra en snarlik, fast med dig själv i fokus.

Enkel självbildstest

Vad säger du om dig själv? och Vad skulle du vilja säga? 

1. Dela ett papper i två kolunner. Skriv ned på vänstra sidan fortsättningen på påståendet:

"Jag är en människa som..."

vadå? ______________
och mer?____________
och sen?____________

...fortsätt! Minst 10 svar. "Jag är en människa som..."

2. Hur många positiva respektive negativa påståenden har du skrivit? Om du varit öppen, ärlig och rak mot dig själv har du säkert fått ett antal av varje...

3. Av det du skrivit, vad och hur mycket är sant (fakta) och vadär inte sant (bara en upplevelse/uppfattning)?

4. Hur skulle du vilja vara? Skriv en ny lista med svaren i den högra kolumnen.

5. Se dig själv i ditt önskeläge. Visualisera ordentligt. Se dig själv i den nya situationen.


Låt dig inspireras mer kring självkänsla på vännen  Nina Jansdotters sajt."Time and health are two precious assets that we dont recognize 
and appreciate until they have been depleted." Denis Waitley


comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022