Vem påverkar din energi?

2010-01-15

Så här i slutet på veckan, för vissa den första "hela" veckan efter jul- och nyår är frågan om energi högst aktuell. På vem lägger du din energi? Vem tar (eller låter du ta!) energi ifrån dig och vem ger dig energi?

Rita tre cirklar i varandra på ett papper (en mindre, en lite större och en runt om alla de andra). Lämna tillräckligt med utrymme för att få plats med att skriva namn vid varje cirkel.

Huvudfrågan är: Vem påverkar din energi? (både positivt och negativt)

1. Vilka är de tre personer i din närmaste krets, den inre cirkeln, som påverkar dig?
2. Vilka är de tre personer i nästa cirkel som påverkar dig?
3. Och slutligen skriv ytterligare fem personer i den yttre cirkeln?

När du nu gjort första steget. Reflektera över om det är + eller - energi personerna ger/tar. Och avslutningsvis vad kan du göra för att få
mer av + och mindre av -.

Jag vet att du kan påverka mer än du tror.  
Vad skulle ett enkelt första steg vara?

Bild: Utsikt från Åreskutans topp (1420 meter)comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022