Gör du som alla andra...

2010-01-19

När vi är ensamma kan vi inte alltid bestämma oss för vad vi ska göra. Vi pratar med omgivningen, ringer en kompis och lyssnar hur andra gjort eller skulle tänkas göra i samma situation. Av någon anledning behöver vi inte bara vägledning, utan kanske snarare acceptans. Någon som ger "klartecken" för dig att göra det du tänker göra.

Men till syvende och sist, gör (eller inte gör) du kanske ändå som du själv tänkt dig från början. Varför då tveka eller fråga andra?

Det handlar om social validering. 

85% görs som gruppen gör
10% är rebeller och gör som de vill
5% gör tvärtom

Det finns en anledning att vi kan få grupper att uträtta storverk. Samtidigt är det de som som går "utanför ramarna" som når ännu bättre resultat.

Hur gör du? Och i vilka sammanhang?

"People take different roads seeking fulfillment and happiness. 

Just because they are not on your road doesnt mean theyve gotten lost."
- H. Jackson Brown


comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022