Goda nyheter

2010-02-04

Hur ligger du till på "glad-o-metern"? Hur många har du glatt under veckan? Vilken glädje nivå har du själv? Om du läser nyheter och ser på TV gäller det att du sållar ordentligt för att finna de positiva, glada och goda nyheterna. Men de finns!

Det är bara du som inte sett dem. De Goda Nyheterna. I Göteborg finns t o m en tidning som heter Goda Nyheter. 

Så här in på fjärde dagen i "glad-veckan". Hur ligger du till? Har du ökat mängden goda nyheter i minnet eller har du kanske fallit tillbaka och låtit omgivning dra ner dig.

Ryck upp dig - nu! Och fullfölj.

Skriv ned 10 saker som du är glad över i ditt liv - nu! Och du är åter på banan.

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022