Sju viktiga T för framgång i ledarskapet

2010-08-12

Man föräras en chefstitel och ledarskap förtjänas det känner nog alla till. Men vad är det som verkligen gör skillnaden på bra ledare och de andra?

IFK Fjärås, P99  glada efter andra platsen i Åsacupen 2010.

Jag har försökt i sju punkter, 7T, nämna de delar jag anser avgörande:

1. Tillit
Förtroende är basen i ledarskapet. Jag hörde så sent som idag att i Asien är denna del ännu viktigare i affärer. Man gör affärer "stomach to stomach", det ska kännas rätt. Du ska känna förtroende. Och någon du har förtroende för sviker du sällan. Med andra ord tillit gör att du verkligen gör det du lovat för att inte skada relationen.

2. Tro
Tro på din medarbetare och behandla dem för vad de kan åstadkomma inte för vad de gjort. Ingen vill göra ett dåligt jobb med flit. Och alla vill känna att man tillfört något vettigt. Det är ledarens och coachens uppgift.

3. Tydlighet
Det kan inte nog understrykas vikten av att vara tydlig. Inte minst med din ledarskapsram som jag kallar det. Vilka är dina värderingar och dina förväntningar på medarbetarna, samt inte minst, vad kan de förvänta och kräva av dig. Var tydlig med vad du vill och önskar annars får du vara glad för allt eller inget... 

4. Tålamod
Jo visst, du vill att när beslutet är fattat ska resultatet komma fort. Du behöver ha uthållighet och tålamod. Rom byggdes inte på en dag, inte heller vare sig ett långsiktigt framgångsrikt ledarskap eller framgångsrik verksamhet.

5. Tystnad
Att vara tyst kan ibland vara den absolut bästa kommunikationen. Att stänga munnen och lyssna till medarbetarna. Att vara nyfiken och ställa öppna frågor. De flesta, för att inte säga, alla människor gillar att prata om vad de gjort, hur du skulle vilja göra och varför. Lyssna, ta till dig och stötta genomförande och du har fått både högre motivation och bättre prestationer.

6. Tillstånd
Behärska dig! Att ta hand om sina egna känslor och ditt eget tillstånd är nog bland det viktigaste du kan lära dig att behärska. Och inte heller bli berörd av andras, ofta negativa tillstånd. Du måste som ledare visa med både ord och handling, samt förnuft och känsla att du tror på det ni gör. Att visa energi entusiasm och glädje över varje dags arbete och själv vara med i laget.

7. Tempo
Ingen vinner på att skjuta upp saker om det inte finns giltiga skäl. Då menar jag inte "bara ursäkter" utan verkliga skäl. Det går alltid att varje dag ta ett steg till för att nå uppsatta mål. Alla som kan cykla vet att det är svårare att hålla balansen i låg fart, lättare när farten är lite högre. Låt dig inte förledas att lägre tempo ger bättre kvalitet, bättre beslut, bättre resultat. Det som inte är gjort idag behöver i de flesta fall göras imorgon. 

Ovanstående är grundläggande i min värld. Du har säkert dina egna punkter för ett gott ledarskap när du tänker på bra och mindre bra ledare du haft eller stött på i arbetslivet.comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022