Problem får dig att växa

2009-09-02

Jag brukar ibland vid mina föreläsningar fråga med handuppräckning vem som gillar problem. Händerna i luften blir ganska få (kan dock variera från grupp till grupp beroende på vilka yrkeskategorier jag möter ...). När jag sedan frågar hur många som gillar lösningar kommer många fler händer i skyn.

Vi gillar lösningar bättre än problem, vilket i sig inte är någon revolution eller nytt forskningsrödn. Men för att kunna lösa något måste vi haft ett problem. Två sidor av samma mynt med andra ord. Krona - klave, yin och yang, himmel - helvete, dag - natt. Det ena existerar inte utan det andra.

"Kriser är våra livs smältdegel - masugnen som ofta smälter ner livet så som vi känner det. Den kan ta oss, eller erbjuda oss möjligheten att stöpa om våra liv till något bättre, djupare och mer givande. " Tony Robbins

Så: 
Du som gillar problem, lös dem så kommer det fler. 
Och för dig som gillar lösningar, leta problem och lös dem.

"Påminn dig om att varje problem bär på fröna till en möjlighet att lära, att älska, att växa i medvetenhet och att helt enkelt vara lycklig över att leva." Don Miguel Ruiz


comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022