Kreativitetsövning: problem blir möjlighet

2009-09-29

Jag kallar mig perspektivskapare, skapare av perspektiv. Det finns alltid minst ett sätt till att se på allting. Boken har en framsidan och en baksida, handen likaså. En nöt kan betyda andningsproblem för någon och en njutning för en annan. Att arbeta är glädje när du gör det du gillar, för andra är det ett nödvändigt ont.

Ditt problem någon annans möjlighet. Det handlar om att se perspektiven. Även när du sitter mitt i "skiten".

Enkel övning för att komma loss och skapa ett friare tänkande:
Du kan använda följande övning när du sitter fast i ett problem eller bara vill få igång en grupp till ett friare tänkande. Kör övningen minst 10-15 minuter. Många skratt garanteras. Allas våra hjärnor arbetar på olika sätt när det gäller att se på saker och ting. Några går gärna ned i detaljer, andra är snabba att dra slutsatser utifrån ett helhetsperspektiv, samt åter andra hittar hela tiden nya sätt att se det på.

Hel, del och associera.
Börja med ett ord (en sak eller ett problem) gå sedan laget runt och be var och en att antingen

1. fördjupa och gå ned i detaljer, nämna något mindre ("del")
2. lyfta blicken och se helheten, nämna något större ("hel")
3. eller att helt enkelt fritt associera, ta första bästa som man tänker på och utan begränsningar säga det ("associera")

En övning som kan göras med 3-5 personer. Och som ska göras snabbt, det är det spontana, först tänkta som är det mest intressanta. En person startar med ett ord och bestämmer sedan om nästa person ska 1. fördjupa ("del") eller 2. se helhet ("hel") eller 3. "associera". Riktning kan bestämmas genom att peka med fingret upp för "hel", ned för "del" och åt sidan för "associera". Nästa person följer sedan detta, säger sitt ord och skickar vidare

Exempel:
Person 1 säger "apelsin" och pekar ned ("del"). Nästa ska då nämna detalj av apelsin och säger "klyfta", samt pekar åt sidan ("associera"). Nästa kanske då säger "smart" och pekar upp ("hel"). Nästa säger då "Einstein" och pekar ned ("del"). Vad säger nästa person då? Och så här håller det på och var det slutar vet ingen ...

Efter ett tag märker du säkert ett mönster i ditt eget tänkande; kanske har du lättare för del, hel eller att associera. Utmana då gärna dig själv och andra genom att träna på det du har mindre lätt för. Själv är jag mästare på att associera och se helheter, men behöver träna på detaljer. Vad blir din träning?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022