Den viktigaste frågan?

2009-09-09

Om du skulle ställa en fråga till dig själv just nu, vilket skulle den vara? En fråga som gör att du löser upp spänningar. En fråga som får dig att reflektera. En fråga som får dig att agera.

Vilken är din viktigaste fråga just nu?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022