Inlärd hjälplöshet, vad är det?

2009-11-16

Kolla detta och du förstår. Filmen har inte högsta kvalitet men är intressant.

Pike Syndome

Vilket är ditt största hinder för att nå det du vill? Vad begränsar dig?
Kanske har du själv satt upp "glasskivan" mellan där du är och det du vill ha? Hur många gånger försöker du innan du slutar?

Kolla filmen. Inte vill du vara en "dum gädda", eller hur?

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022