Förbättra kvaliteten på livet

2009-11-30

Skulle du vilja förbättra kvaliteten på ditt liv? Om du skulle bedöma livet just nu på en skala från -10 till +10, där 0 är neutralt, -10 är helt kass, uruselt, värdelöst och + 10 är toppen, lustfyllt och harmoni; Vilka siffra skulle du sätta?

De beskrivande orden är i detta fall mina, men du förstår skalan. Så hur skulle din helhetsbedömning vara i form av en siffra?

Säg att du nu bedömt din nuvarande situation till en +5. Vad skulle behöva hända eller "vara sant" för att du skulle ha en högre siffra, säg en 8 eller 9, eller varför inte en 10? Vad skulle krävas av dig?

Det är inte helt ovanligt att man förlitar sig på att andra ska göra eller inte göra saker, att yttre faktorer måste "vara rätt" för att din kvalitet ska vara hög. Att vi hänger upp våra liv på att "vädret måste vara...", "partnern behöver göra...", "chefen ska ...". Saker som vi inte har speciellt mycket inflytande över eller kanske ingen som helst möjlighet att påverka. Om det nu är så att det som skulle behöva hända ligger utanför din egen påverkanskraft, hur skulle du ändå kunna göra något åt det?

Exempel på praktisk användning:
Min son har nyligen fyllt 10 år och hade "sportparty" i fredags med drygt 20 killar inbjudna. Vi hade hyrt en sporthall under kvällen där det spelades innebandy och fotboll bland annat. Redan på onsdag morgon hade vi en dialog kring ovanstående. Hur vill du att festen ska bli? blev min fråga.

 Vi utgick från att det skulle bli 100(!) på en skala från -10 till +10, vilket var Emils svar på 

- Vad behöver hända för att det ska vara 100? Mer?
- Vad ska inte hända? Något annat?
- Vad får vi inte missa för att det ska bli 100?
- Samt avslutningsvis: Vilka åtgärder kan vi göra redan nu?

Bland de svar som han nämnde var bl a att jag som domare ska vara rättvis (inte fuska som jag gjorde senast... för att alla skulle "vinna"), att maten kommer vara på topp (vi var på en lokal pizzeria för att äta) och att det är bra musik. Detta ledde till några saker att åtgärda och kolla upp.

Hur kvällen blev? Vilken siffra på "kvalitetsskalan" landade vi på?
Ja, vad tror du?Fundera på:

  • Hur skulle du kunna använda dig av "livskvalitetsskalan" i ditt liv? På ditt jobb?
  • Vad skulle beöva hända eller "vara sant" för att din vecka ska vara en 10-poängare? 


comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022