Framgångsprincip nummer 4

2009-06-11

Att veta vem man är en självklar framgångsprincip. Att vara medveten om vilka talanger, vilken kunskap, vilka styrkor och vilka svagheter du har är en grundbult för att bygga det liv du vill leva. Att helt enkelt skapa klarhet och lär känna dig själv;Vem vill du vara? Vad lever du för? Vad är viktigt i ditt liv?

Framgångsprincip nr 4: 
Skapa klarhet i ditt liv.

Vision. Vilka är dina drömmar och vildaste fantasier? Vad är din önskelista för livet? Vad behöver du? Våga drömma och skriva ned din önskelista. Lite hjälpfrågor för din reflektion: • Vad vill du åstadkomma om 10 år? • Vad vill du kunna titta tillbaka på? • Vad vill du ha nått i slutet av ditt liv? • Vad vill du att de ska stå på din gravsten?

Passion. Vad brinner du för? Vad engagerar dig? Vad tänder elden inom dig? Alla har vi en livsgnista som behöver bränsle för att brinna och ge värme. Vad är ditt bränsle?

Värderingar. Vad är verkligt viktigt i ditt liv? Vad värdesätter du? Vad står du för och vad står du upp för? Tar du inte ställning för något är risken att du faller för allt. Vem vill du vara?

En värdering är något som driver en handling. Du kan, när du är uppmärksam, höra värderingar i människors sätt att uttrycka sig. Framförallt när de berättar om saker som motiverar och som de ”brinner för”. Svårigheten är ibland att vi är osäkra på våra värderingar, vilket gör våra handlingar osäkra. Genom att medvetandegöra och rangordna dina värderingar blir det lättare att leva dem.

Det är dina handlingar som är det påtagliga beviset för vad du värdesätter. Vad är verkligen viktigt för dig? Jämför dina värderingar med omgivningens, är du på rätt plats?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022