Vilka gärningar ska du be om förlåtelse för?

2009-07-10

I love you. I´m sorry. Forgive me. Thank you. - Detta är ord tagna från en förlåtelse- och försoningstradition från Hawaii. En metod för att minska stress och öka problemlösningsförmågan.

Med dessa ord startar, ho'oponopono, förlåtelseprocessen. Hela processen bygger på att din bild av världen och upplevelsen utanför är en bild av ditt eget sinne. Vad du ser i andra finns också i dig, allt helande är alltså självhelande. Metoden bygger på ett totalt ansvarstagande för världen, inte bara för det du gör utan också för allt som kommer in i ditt liv.

Dr Joe Vitale har skrivit boken Zeero Limits där traditionen och metoden beskrivs i sin helhet.

Helt enkelt göra rätt...
Detta kan för vissa vara en ganska radikal syn på livet i stort och smått. I grunden handlar det om att du kan och har mycket mer inflytande över ditt eget liv än du tror. I varje ögonblick kan våra små fel i tanken, vad vi säger och gör bli "renade". Processen handlar i grunden om frihet, frihet från det förflutna för att leva i nuet. Att göra rätt, att ställa saker tillrätta, förbättra relationer - helt enkelt göra rätt. Och vill du se en förändring i andra får du börja med dig själv. Ännu mer hårddraget, du kan inte förändra andra, bara dig själv. 

“You must be the change you wish to see in the world?” sa Mahatma Gandhi under sin levnad, vilket i mångt och mycket stämmer in i grundtanken för ho'oponopono.

De fyra raderna i "bönen", där ordningen kan variera, blir översatt:

Jag är ledsen!
 Snälla förlåt mig!
Jag älskar dig! 
Tack!

Vilka gärningar ska du be om förlåtelse för idag? 

"Följ det som gör dig lycklig och det kommer att öppna dörrar 
för dig där det tidigare bara fanns väggar." 
Joseph Campbell

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022