Fem sätt att hantera stress

2009-07-21

Innan du ens funderar på att hantera din stress måste du först bli uppmärksam på att den finns där. Att du är stressad. Och det är din egen upplevelse som är högst individuell. Om stressen är positiv eller negativ. Semestertid är kanske en bra period att uppmärksamma hur du lever ditt liv och klarar ditt jobb och livspusslet.

Jag har lyssnat till många föredragshållare inom området som utgår från "visst är du stressad" eller "med dagens krav i arbetet och hemma är vi alla stressade...". I mitt tycke inte det rätta förhållningssättet till ämnet.

En av de viktiga bakomliggande orsakerna är just våra tankar om vår situation och vilka känslor det för med sig. Att ändra på tankarna blir också då ett sätt att hantera upplevelsen av stress. Den andra grundläggande är ett problemfokuserat förhållningssätt, ta tag i det som stressar.

Steg nummer 1:
Gör dig av med de saker som stressar dig. De onödiga faktorer som finns i och omkring dig.

Steg nummer 2:
Ändra på dina tankar om stressen och orsakerna bakom. Att bara få uttala och prata om vad som stressar dig kan vara en viktig del i bearbetningen, istället för att "stänga in tanken i tanken" inom dig. Risken finns att det kan komma att explodera, precis som ångmaskinen vars ventil är stängd. Kom också ihåg att viss stress hjälper dig till och med. Du kan säkert minnas ett tillfälle eller situation där du både presterat bättre och mått bättre när du varit lite stressad. I alla fall när du ser till resultatet efteråt...

Steg nummer 3:
Se över ditt sociala stöd och dina egna resurser. Vilka människor har du runt dig som kan hjälpa och stödja dig? Och vad kan du själv göra genom att se vad som är viktigt för dig och ditt självförverkligande. Att inta en allmänt optimistisk attityd till tillvaron underlättar också avsevärt. Denna del tror jag är en avgörande faktor mellan varför vissa är mer stresståliga än andra.

Steg nummer 4:
Träna "problemlösningstarmen". Är du inte en del av lösningen så är du kanske en del av problemet. Något som du behöver fundera på och smälta en stund innan du accepterar tanken. Vad kan du göra åt det som händer? Och det som du inte kan göra något åt är kanske inte värt att hetsa upp sig över, eller?

Steg nummer 5:
Stress är en naturlig del i livet. Genom att göra något av de fyra stegen ovan har du kommit en bra bit på väg i ditt egna recept för att klara av när belastningen känns för stor. Att sänka din allmänna spänningsnivå blir slutligen en långsiktig förlösare. Har du inte tidigare provat mental avslappning, muskulär avslappning, yoga eller liknande är det dags nu. Sänker du grundspänningen i kroppen kommer du ännu bättre kunna hantera de spänningstillägg som stressen utgör. Och ännu oftare också kunna både må och prestera bättre.comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022