Vördnad och respekt

2009-08-28

Apropos gårdagens inlägg om ansvar kommer här lite indianska visdomsord om att ta ansvar för vår jord och allt levande. Men första två kommentarer jag fått från gårdagens inlägg:

"svara- an till det som är... först ansvar, sen befogenheter... ej tvärtom"
"att ta initiativ, är att ta ansvar"

Vördnad och respekt
Att visa vördnad och respekt är att anse att marken och vattnet och växterna och djuren som bor här har lika stor rätt att vara här som vi. Vi är inte några allenarådande och allvetande varelser som bildar kronan på skapelsens verk. Vi är en del av lives heliga kretslopp, tillsammans med träden och klipporna, vargarna och örnarna, fiskarna och grodorna, som var och en uppfyller sitt syfte. De utför alla sin givna uppgift i det heliga kretsloppet, liksom vi har en uppgift. Wolf Song (Abenaki stammen)

Vad innebär begreppen

vördnad 
(heder, dyrkan, aktning) och
respekt 
(aktning, fruktan, prestige) för dig?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980
© Kenth Åkerman, 2022