Lägg inte alla äggen i samma korg! Gör mindre.

2009-08-04

Tänk om du skulle förändra ditt sätt att arbeta efter semestern. Få lika goda resultat eller till och med bättre och samtidigt göra mindre. Hur går den ekvationen ihop?

80% av resultatet kommer från 20% av görandet

Enligt Paretos-princip (Vilfredo Pareto, 1848-1923) kommer 80 procent av effekterna eller resultaten från bara 20 procent av ansträngningarna. Upptäckten kom genom att han såg att 80% av marken i Italien, varifrån Pareto kom, ägdes av 20% av befolkningen, 80% av inkomsterna gick till 20% av befolkningen.

Pareto principen eller 80/20 regeln som den ofta kallas gäller såväl inom försäljning som i andra delar av livet. Det exakta förhållandet kan förstås variera men principen är gällande.

Det är inte sällan som 20% av kunderna står för 80% av lönsamheten i ett företag. En regel som blir tydligast inom B-to-B, business-to-business (företag-till-företag) försäljning. Med förflutet inom reklambyråvärlden kan jag med erfarenhet säga att siffrorna kan vara ännu mer talande. Av tjugo uppdragsgivare kanske 1 eller 2 av dessa står för hela 90% av lönsamheten, vilket å ena sidan gör verksamheten sårbar, å andra sidan när du vet detta, vet du också vem som är viktigast att prioritera.

Det sägs 20% av en matta får ta 80% av slitaget. Om du ser till andra saker i livet, följer det denna princip också?

Det bästa av allt: Du behöver inte vara statistiker eller bra på matte, jag tror att du hänger med ändå på principen.

Vissa saker som du gör (20%) kommer ge dig huvuddelen av det resultat (80%) som du vill uppnå. Kopplat till dit liv i stort skulle vi kunna påstå att 80% av lyckan kommer från 20% av din tid.

  • Sett till en arbetvecka på 5 dagar skulle en dags arbete ge dig 80% av veckans resultat.
  • Sett till en arbetsdag skulle 1,5 timmas arbete ge dig huvuddelen av det förväntade utfallet.

Var gör du av din tid och energi?

Fokusera på det arbete som ger mest resultat för dig.

Fråga till dig: 
Vad kommer du att fokusera på idag som ger dig 80% av tillfredsställelsen av dagen?

"Innan du börjar klättra uppför stegen till framgång bör du se till att den är lutad mot rätt byggnad." Stephen R Covey

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022