Håll kvar - släpp iväg, för mer energi

2009-08-13

Detta är en övning som jag inspirerats av Don Miguel Ruiz. En övning som frigör energi och hjälper dig att fatta beslut. Samt också att leva ett liv mer i linje med dina värde-ringar. En del av att vara mer sann mot dig själv och det du står för. Övningen underlättar också förändring och kan minska stress och oro.

Håll kvar - släpp iväg

1. Gör den lista på saker, personer, händelser, känslor, överenskommelser och övertygelser som påverkar dig starkt i ditt liv.

Denna övningen ger dig klarhet i hur mycket energi du lägger på att hålla kvar saker, personer etc som inte ger dig det du vill. Som att simma mot strömmen, det tar mycket kraft men du kommer inte lika långt som om du valt en annan väg. Vad är du bunden till?

  • Hur mycket "kostar" det att hålla dina överenskommelser?
  • Hur mycket "kostar" det att hålla kvar en viss person i din närhet?
  • Hur mycket "kostar" det att ha kvar saken?

2. För att ge ett exempel: Ta ett föremål i din omgivning som du äger och älskar och som du känner dig bunden till. Hur skulle du gradera din bundenhet till det föremålet på en skala från ett till tio, där tio är total bundenhet och ett är total obundenhet, du kan släppa taget direkt?

På en "håll kvar - släppa iväg" - skala skulle jag ge föremålet:

1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10

Om du säger "5" verkar du ha en balans i ditt förhållande till föremålet. Om du säger 7,8,9 eller kanske 10, fundera på skälen till att du tror att du håller fast vid föremålet. Och i nästa steg, hur vet du det, hur vet du att dina skäl är sanna (mer än för dig själv, just för tillfället)?

3. Fundera sedan på hur mycket energi du ödslar på detta föremål varje månad.

  • Hur mycket energi lägger du på att skydda föremålet?
  • Hålla det i bästa skick?
  • Betala för underhåll och reparationer?
  • Av någon anledning oroa dig för föremålet?

Reflektera kort över: Är det fruktan eller rädsla bakom din bundenhet. Är du rädd att föremålet inte går att ersätta. Är du rädda att missta känslorna du har till föremålet. Är du rädd att det ska hända andra negativa saker i ditt liv om du inte kan hålla kvar i föremålet.

Tänk på vilken frihet du skulle få och vilken energi det skulle ge att släppa taget lite mer. Kanske skulle du t o m utveckla nya personliga egenskaper (mod, frihet) genom att släppa taget.

4. Gör nu om samma procedur med din egen lista.

Vilka blir nu dina nya valmöjligheter som kan öka din energi? 
Vad kommer bli möjligt när du minskar din bundenhet?

comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022