Ta ledningen och väx!

Att växa eller dö, utveckling eller avveckling, det är de två riktningar som allt levande på jorden har att välja mellan. Så även en organisation, oavsett om det handlar om ideell verksamhet, offentlig sektor eller en kommersiell verksamhet.

Det är inte de svåra orden och den digra dokumentationen och djupa analysen som ger resultatet – det är beslutsamhet och fokus. Att agera - och då gärna att ha modet att handla på ett annorlunda och nytänkande sätt. Och att kontinuerligt återkoppla till medarbetare vad som händer och vad som hänt i aktuellt projekt. En av de vanligaste frågorna som uppkommer annars är; ”… och hur blev det med det projektet… vi har inte hört något mer.”

Kanske söker ni:

  • ett affärsbollplank för kortare eller längre tid?
  • en inspirerande katalysator vid uppstarts- eller ledningsmötet?
  • en extern förändringsagent för att leda ert förändringsarbete?

Eller så har ni behov av:

  • en affärsfokuserad interim chef, för längre eller kortare uppdrag?

Med mina breda erfarenheter, stora kontaktnät och förmåga att snabbt sätta mig in i nya verksamheter får ni en ledare som direkt kan leverera. Kanske i väntan på att rekryteringsprocessen av ny chef ska bli klar, eller för att "testa" behovet för en nyinrättad tjänst. Deltid eller heltid, med start ganska omgående.

Det kan handla om VD, affärsutveckling, marknad-/sälj eller annan affärsfokuserad eller personalledande roll

"If you need to inspire and motivate your team. If you are looking for new energy in sales and business. Kenth will give you a real boost! Personal, energetic and inspiring!"
Susanne Hydén, Chairman of the Board at BrainTek Chalmers Studentkår Rekrytering AB

Förändring sker antingen du, chefen eller organisationen vill det eller inte

Det är inte mycket som står stilla. Förändring är en ”kraft” som finns där och varför inte då styra den i den riktning som du vill. Att inte bara förändra eller förändras utan utvecklas. Utveckling är något som alla organisationer och människor vill ha, några i mindre omfattning och andra snabbare och i större grad.

web_51A0693.jpg

Jag är ditt bollplank i din och organisationens utveckling. Själv föredrar jag att kalla mig perspektivskapare. En extern resurs som stödjer, hjälper och inspirerar på utvecklingsresan. Att du samtidigt får en personlig coach i din roll som chef, projektledare eller förändringsledare bjuder jag på.

Arbetet kan handla om...

... externt bollplank, idéutveckling, framtagande av utbildningsmaterial, utveckling av interna coacher och förändringsledare samt utvärdering av projekt. Hela tiden så att själva huvudarbetet, drivet och ansvaret ligger kvar i organisationen för att ledare och medarbetare själva utvecklas och växer.

Har du kört fast i ditt projekt? Vill du också få nya perspektiv?

Kontakta Kenth!

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Kenth Åkerman 

Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Adress: Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

TF_MemberRGB.pngCertifierad Puzzel DISC

Boka_Kenth_Åkerman_Athenas.png (1)

© Kenth Åkerman, 2018