Ditt beteende - framgång eller fälla?

IPU-profilanalys är en väl beprövad metod för att få reda på individens beteendetyp där både grundbeteende och anpassat beteende synliggörs och ger en bild av hur de olika personerna kommunicerar och genomför sina arbetsuppgifter. Syftet är också att få insikt om sitt eget och andras beteende för bästa framgång i gruppens samarbete, både under utbildningen och i framtida arbete.

Jag använder mig regelmässigt av Puzzel DISC (beteendeprofil) och Puzzel Morot (Drivkrafter) när det gäller ledarutveckling och även vid längre utbildningsinsatser inom kundservice. Är certifierad att genomföra DISC analyser sedan 15 år. 

Arketyperna röd, gul, grön och blå ger ett enkel språk att förstå.

Färgkub

Puzzel Morot ger underlag för en fördjupad dialog och talar om vad som motiverar vårt handlande. 

 

Hur går det till?
Alla deltagare gör "sin" analys på Internet (flera språk finns att tillgå). Med utgångspunkt i analysens resultat får varje person fördjupad insikt om eget grund- respektive anpassat beteende. Ofta genomförs en DISC-analys i samband med utbildning; ledarskaps- eller medarbetarutveckling. Materialet används då under utbildningen vid kommunikationsövningar, för egen reflektion samt inte minst vid grupp- och teamresonemang/övningar.

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Kenth Åkerman 

Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Adress: Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

TF_MemberRGB.pngCertifierad Puzzel DISC

Boka_Kenth_Åkerman_Athenas.png (1)

© Kenth Åkerman, 2018