Målsättning, motivation och mening

Du är vad du tänker och blir vad du gör. Vad gör du? Och vart vill du?

Inspireras till handling under ett par timmar till en heldag. Perfekt inslag inför arbetet med handlingsplanen eller som en del i förändringsarbetet. Hur hänger mål och motivation ihop och vad gör dig motiverad? Vet du vart du ska och hur du kommer dit eller har du kanske aldrig ställt dig frågan. Detta seminarium ställer frågorna som föder nya frågor och insikter för ökat personligt ansvar och inflytande. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vad vill du göra? 

Du får med dig framgångsformeln för målsättning, helhetsmodellen och inte minst en större insikt i hur hjärnan fungerar. Du får också testa på lite mental träning: hur du på enkla sätt kan påverka ditt eget tillstånd för ökad framgång.

En spännande dag som ökar din potential, får dig att handla för att kraftfullare nå de resultat du vill ha. För visst tror du på dig själv? Din attityd gör hela skillnaden. Tror du på att du kan, eller inte kan - oavsett så får du rätt!

Ur innehållet

•  Vad är framgång? Framgång - är det tur?
•  Förändring som mål eller medel?
•  Självkännedom
•  Om potential, handling, resultat, tro - och vision!
•  Coachande återkoppling: att "coacha" sig själv och varandra 
•  Motivationsfaktorer - varför gör du som du gör?
•  Framgångsformeln i fem steg
•  Framgång och misslyckande
•  Ansvar, beslut, handling: Från mål till resultat 
•  Resultat och handlingsplan - vad gör du imorgon?

Intresserad? Hör av dig till Kenth!

Läs om övriga koncept: 

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Kenth Åkerman 

Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Adress: Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

TF_MemberRGB.pngCertifierad Puzzel DISC

Boka_Kenth_Åkerman_Athenas.png (1)

© Kenth Åkerman, 2018