Ditt beteende - framgång eller fälla?

IPU-profilanalys är en väl beprövad metod för att få reda på individens beteendetyp där både grundbeteende och anpassat beteende synliggörs och ger en bild av hur de olika personerna kommunicerar och genomför sina arbetsuppgifter. Syftet är också att få insikt om sitt eget och andras beteende för bästa framgång i gruppens samarbete, både under utbildningen och i framtida arbete.

Jag använder mig regelmässigt av IPU Beteendeprofil och IPU Drivkraftsanalys när det gäller ledarutveckling och även vid längre utbildningsinsatser inom kundservice. Är certifierad att genomföra alla tre analyserna nedan.

IPU, Institutet för Personlig Utveckling har flera redskap för ökad personlig insikt.

IPU Profilanalys hjälper dig på traven. Du blir varse både grundbeteende och anpassad beteende utifrån Carl Ljungs och William Moulton Marstons tankar.
Enkel, lättfattligt och pedagogiskt. 

Arketyperna röd, gul, grön och blå ger ett enkel språk att förstå.

IPU_analys.jpg

Läs mer här.

IPU Drivkraftsanalys ger underlag för en fördjupad dialog och talar om vad som motiverar vårt handlande. Är det makt, estetik, lärande, socialt, nyttan eller traditionella drivkrafter?

Läs mer här.

IPU Attributindex ger en kartläggning hur vi tänker och värderar oss själva och vår omvärld i olika situationer och hur vi agerar. Dessa tankemönster är till största delen omedvetna. Genom att göra analysen får du på djupet fram medarbetarens egenskaper och förmågor. Det ger en tydlig bild av individens potential i olika sammanhang och inte minst som ledarämne.

Läs mer här.

Hur går det till?
Alla deltagare gör "sin" analys på Internet (eller på papper). Med utgångspunkt i analysens resultat får varje person fördjupad insikt om eget grund- respektive anpassat beteende. Ofta genomförs IPU Profilanalys i samband med utbildning; ledarskaps- eller medarbetarutveckling. Materialet används då under utbildningen vid kommunikationsövningar, för egen reflektion samt inte minst vid grupp- och teamresonemang/övningar.

 

KA-logo-web.png Kenth Åkerman Mobil: +46 705 29 21 80 kenth@kenthakerman.com

"Att ändra tar inte tid. Att skapa vanan tar tid."


Adress: Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

TF_MemberRGB.png

© Kenth Åkerman, 2017