Lösningen av konflikter

2009-09-03

Meningsskiljaktigheter och konflikter kommer vi inte ifrån så länge vi lever tillsammans med andra människor. Men hur löser vi dem?

Missförstånd är oförmåga att förstå varandra rätt. Verklig meningsskiljaktighet är en oförmåga att komma överens även om personerna förstår varandras ståndpunkter.

Om du lyckades …
… förklara dig, skulle den andra ändra sin uppfattning?
Om du lyckades …
… lyssna och förstå, skulle den andra bli nöjd och belåten och slutat opponera sig?
Om du lyckades …
… och den andra personen gav en bättre förklaring, skulle du då ändra uppfattning?

Lösningen av konflikt: 10% är själva lösningen och 90% är lyssnandet.

Tänk på:
"Det behövs två personer för att bygga upp en relation, men det behövs bara en för att avsluta den." - Gordon Livingston

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Kenth Åkerman 

Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Adress: Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

TF_MemberRGB.png  Boka_Kenth_Åkerman_Athenas.png (1)

© Kenth Åkerman, 2020