Dina starka sidor

2009-05-06

Dags för inventering: Vilka är dina starka sidor?

1. Ställ frågan till dig själv fem gånger. ¨
"Vilka är mina starka sidor?" 
Skriv ned svaren.

2. Ställ frågan till tre kollegor. Skriv ned svaren.
3. Ställ frågan till tre kunder. Skriv ned svaren.
4. Ställ frågan till dina föräldrar. Skriv ned svaren.
5. Ställ frågan till dina barn. Skriv ned svaren.
6. Ställ frågan till din respektive. Skriv ned svaren.

Gör sedan en kort reflektion:
Vad ser du för gemensamt i svaren? Olikheter? Vilka slutsatser kan du dra?
Är du olika i ditt sätt att vara och hur kommer det sig? Vad kan du dra för lärdom?

Och hur kan du agera annorlunda för att stärka upp din starka sidor ännu mer?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Kenth Åkerman 

Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Adress: Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

TF_MemberRGB.pngCertifierad Puzzel DISC

Boka_Kenth_Åkerman_Athenas.png (1)

© Kenth Åkerman, 2018